Mọi người giúp em với toán lớp 8 ạ

Question

Mọi người giúp em với toán lớp 8 ạ
moi-nguoi-giup-em-voi-toan-lop-8-a

in progress 0
Gia Bảo 3 years 2021-04-25T20:41:32+00:00 1 Answers 15 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-25T20:43:15+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  $a^7-a=a(a^6-1)=a(a^2-1)(a^4+a^2+1)=a(a-1)(a+1)((a^2+1)^2- a^2)=a(a-1)(a+1)(a^2-a+1)(a^2+a+1)$

  $\to a^7-a=a(a-1)(a+1)(a^2-a+1)(a^2+a+1)$

  $\to a^7-a=a(a-1)(a+1)(a^2-a-6+7)(a^2+a-6+7)$

  $\to a^7-a=a(a-1)(a+1)((a-3)(a+2)+7)((a+3)(a-2)+7)$

  $\to a^7-a=a(a-1)(a+1)(a-3)(a+2)((a+3)(a-2)+7)+7a(a-1)(a+1)((a+3)(a-2)+7)$

  $\to a^7-a=a(a-1)(a+1)(a-3)(a+2)(a+3)(a-2)+7a(a-1)(a+1)(a-3)(a+2)+7a(a-1)(a+1)((a+3)(a-2)+7)$

  Vì $a-3 , a-2, a-1, a , a+1, a+2, a+3$ là $7$ số tự nhiên liên tiếp

  $\to a(a-1)(a+1)(a-3)(a+2)(a+3)(a-2)\quad\vdots\quad 7$

  $\to a(a-1)(a+1)(a-3)(a+2)(a+3)(a-2)+7a(a-1)(a+1)(a-3)(a+2)+7a(a-1)(a+1)((a+3)(a-2)+7)\quad\vdots\quad 7$

  $\to a^7-a\quad\vdots\quad 7$

  Tương tự $b^7-b\quad\vdots\quad 7, c^7-c$

  $\to (a^7+b^7+c^7)-(a+b+c)\quad\vdots\quad 7$

  $\to a^2+b^7+c^7\quad\vdots\quad 7$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )