mọi người giúp em bài này với các số nguyên x, y, z biết B=(x+y+z)^3-(y+z-x)^3-(x+z-y)^3-(x+y-z)^3 chứng minh B chia hết cho 24

Question

mọi người giúp em bài này
với các số nguyên x, y, z biết B=(x+y+z)^3-(y+z-x)^3-(x+z-y)^3-(x+y-z)^3 chứng minh B chia hết cho 24

0
Neala 4 years 2020-11-05T18:53:32+00:00 0 Answers 27 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )