mỗi câu 30 điểm nha ai xong cho 5 sao luôn đóa dễ cực

Question

mỗi câu 30 điểm nha ai xong cho 5 sao luôn đóa dễ cực
moi-cau-30-diem-nha-ai-ong-cho-5-sao-luon-doa-de-cuc

in progress 0
Sigridomena 4 years 2020-11-05T21:54:47+00:00 1 Answers 64 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-05T21:56:01+00:00

  Bài 1: Vì yCA = CAD =30 mà yCA và CAD ở vị trí so le trong

  => Cy // AD (1)

    Mặt khác DAB = ABy = 50 mà DAB và ABy ở vị trí so le trong

   => Bx // AD (2)

  Từ (1) (2) =>Bx // Cy

  Bài 2 

  Ta có ABC = BCD = 60 mà ABC và BCD ở vị trí slt

  =>AB // CD(1)

  mà EFC +ECD =180 mà EFC và ECD ở vị trí trong cùng phía 

  nên EF // CD(2)

  Từ (1) (2) =>AB//CD

  Bài 3 Qua C kẻ đường thẳng // AB//DE

  => CBE = ABC + CED = 40+30= 70

  Bài 4 Qua C kẻ đường thẳng // BA//ED

  => ACD = (180- BAC)+(180-EDC)= 180-140+180-120

  =100

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )