mỗi bước chân của bạn hoa là 3dm5cm .hỏi bạn hoa bước 15 bước thì được quãng đường dài bao nhiêu

Question

mỗi bước chân của bạn hoa là 3dm5cm .hỏi bạn hoa bước 15 bước thì được quãng đường dài bao nhiêu

in progress 0
Nho 1 year 2020-11-01T03:01:52+00:00 2 Answers 71 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-01T03:02:52+00:00

  Đáp án:  `525` `cm`

  Giải thích các bước giải:

  Đổi `3` `dm` `5` `cm` `= 35` `cm`

  Nếu bạn Hoa đi được `15` bước thì được quãng đường dài là:

         `35 xx 15 = 525` `(cm)`

                Đáp số: `525` `cm`

   

  0
  2020-11-01T03:03:14+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $3 dm 5 cm = 35 cm$

  Bạn Hoa bước $15$ bước thì được quãng đường dài

  $35 × 15 = 525$ (cm)

  Đáp số $525$ cm

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )