Mng ơi vẽ luôn hình giúp em nha, em cảm ơn

Question

Mng ơi vẽ luôn hình giúp em nha, em cảm ơn
mng-oi-ve-luon-hinh-giup-em-nha-em-cam-on

in progress 0
Phúc Điền 3 years 2021-05-23T12:38:53+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-23T12:40:07+00:00

  Đáp án: cho câu TLHN

   

  Giải thích các bước giải:

   

  mng-oi-ve-luon-hinh-giup-em-nha-em-cam-on

  0
  2021-05-23T12:40:50+00:00

  a) Tính $\widehat{xOt} ; \widehat{yOt}$

  Ta có: $\widehat{xOt}=\widehat{xOz}+\widehat{zOt}$

            $\widehat{xOt}= 30+80=110^{o}$ 

  Ta lại có: $\widehat{yOt}=\widehat{xOy}-\widehat{xOt}$

                 $\widehat{yOt}= 180-110=70^{o}$ 

  b) Tính $\widehat{mOn}$

  Ta có: Om là tia phân giác $\widehat{xOt}(gt)$

  $⇒\widehat{xOm}=\widehat{mOt}=\widehat{xOt}:2=110:2=55^{o}(1)$ 

  Ta lại có:On là tia phân giác $\widehat{yOt}(gt)$

  $⇒\widehat{nOt}=\widehat{nOy}=\widehat{yOt}:2=70:2=35^{o}(2)$ 

  Từ (1) và (2)

  $⇒\widehat{mOn}=\widehat{mOt}+\widehat{nOt}=55+35=90^{o}$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )