Mng giúp e với ạk , mai e phải làm bài thi gòi

Question

Mng giúp e với ạk , mai e phải làm bài thi gòi
mng-giup-e-voi-ak-mai-e-phai-lam-bai-thi-goi

in progress 0
Ladonna 8 months 2021-05-23T15:24:31+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-23T15:26:16+00:00

  x-y=3
  Y=x-3
  x-(x-3)=3
  x=3+(x-3)
  b
  Máy tính casio 570VN plus
  nhập 5x+3y=65
  shift
  calc
  y=(65-5x):3
  bấm dấu = 2 lần

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )