Mn ơiii giúp tớ vớiii

Question

Mn ơiii giúp tớ vớiii
mn-oiii-giup-to-voiii

0
Jezebel 1 year 2020-10-13T19:50:37+00:00 0 Answers 40 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )