Mn ơi giúp mình vs ạ ????

Question

Mn ơi giúp mình vs ạ ????
mn-oi-giup-minh-vs-a

0
Khải Quang 4 years 2020-11-06T02:08:14+00:00 0 Answers 25 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )