Mn ơi giúp em bài 6 vs ah

Question

Mn ơi giúp em bài 6 vs ah
mn-oi-giup-em-bai-6-vs-ah

in progress 0
Hưng Khoa 1 year 2020-10-13T21:45:35+00:00 2 Answers 97 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-13T21:46:54+00:00

  `AE=AB+BE`

  Mà `AD=AB` (gt), `DC=BE` (gt)

  `=> AC=AE`

  Xét `ΔABC` và `ΔADE` có:

  `AC=AE(cmt)`

  `∠A` chung

  `AB=AD` (gt)

  `=> ΔABC=ΔADE(c-g-c)`

   

  0
  2020-10-13T21:47:12+00:00

  Đáp án:

  ▲ABC=▲ADE 

  Giải thích các bước giải:ta co: AC=AD+DC

  AE=AB+BE

  Ma AD=AB(gt), DC=BE(gt)

  => AC=AE

  Xet ▲ABC va ▲ ADE co

  AC=AE(Cmt)

  Goc A chung

  AB=AD(cmt)

  => ▲ABC=▲ADE

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )