Mn giúp mình với ạ 7 máy dệt làm 8 ngày, 1 ngày 5 giờ làm được 5600m vải. Hỏi muốn dệt số m vải trên nếu 4 ngày làm việc, ngày 10 giờ thì phải làm bao

Question

Mn giúp mình với ạ
7 máy dệt làm 8 ngày, 1 ngày 5 giờ làm được 5600m vải. Hỏi muốn dệt số m vải trên nếu 4 ngày làm việc, ngày 10 giờ thì phải làm bao nhiêu ngày

in progress 0
Dâu 4 years 2020-11-06T01:32:19+00:00 2 Answers 56 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-06T01:33:38+00:00

  Đáp án:

   

  Bài giải:

  Số vải cần dệt trong 8 ngày là :

                 5600 × 8 = 44800 ( m )

  Nếu mỗi ngày làm việc 10 giờ sẽ làm được trong 1 ngày là :

               5600 × 2 = 11 200 ( m )

  Nếu 4 ngày làm việc , ngày 10 giờ thì phải làm trong số ngày là :

               44800 : 11200 = 4 ( ngày )

  Đáp số :

  0
  2020-11-06T01:33:49+00:00

  Đáp án:

   4 ngày

  Giải thích các bước giải:

   số vải cần dệt trong 8 ngày:

                 5600.8=44 800 m

  nếu mỗi ngày làm việc 10 h sẽ làm được trong 1 ngày|:

               5600.2=11 200 m

  số ngày dệt là :

               44 800:11200 =4 ngày

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )