mn giúp mik bài này nha

Question

mn giúp mik bài này nha

mn-giup-mik-bai-nay-nha

0
Ladonna 4 years 2020-11-23T02:23:41+00:00 0 Answers 26 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )