mn giải hộ mk bỏ lại ý c nhá, cảm ơn

Question

mn giải hộ mk bỏ lại ý c nhá, cảm ơn
mn-giai-ho-mk-bo-lai-y-c-nha-cam-on

0
Jezebel 1 year 2020-10-14T06:18:57+00:00 0 Answers 37 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )