Mình xin các cậu đóooooooo

Question

Mình xin các cậu đóooooooo
minh-in-cac-cau-doooooooo

in progress 0
King 4 years 2020-11-16T11:30:48+00:00 2 Answers 56 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-16T11:32:03+00:00

  Đáp án:

  4.

  3 giờ đầu chạy được số km là:

       62×3= 186[km]

  4 giờ sau chạy được số km là:

        55×4= 220[km]

  Trung bình mỗi giờ chạy được là:

        [220+186]:2= 203[km]

                            Đá số: 203km.

  5.

  Tổng hai số là:

         46×2= 92

  Nếu viết thêm số 4 vào bên hải số thứ nhất thì được số thứ hai tức là số thứ hai hơn số thứ nhất 10 lần và 4 đơn vị

  Coi số thứ nhất là 1 hần, số thứ 2 là 10 hần và 4 đơn vị

  Tổng số hần bằng nhau là
         1+10= 11[hần]

  Số thứ nhất là:

          [92-4]:11×1= 8

  Số thứ hai là
           8×10+4= 84

                         Đá số: 84 và 8.

  Máy tính của mình bị hỏng không bấm được chữ bê nên mong bạn thông cảm

                           

                           

   

  0
  2020-11-16T11:32:10+00:00

  Đáp án:đây nha bạn chúc bạn học tốt nhớ vote 5 sao+ câu trả lời hay nhất để mik có đọng lực trả lời nha <3

   

  Giải thích các bước giải:

   

  minh-in-cac-cau-doooooooo

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )