Mik chụp câu hỏi rồi mong các bn giải giúp mik ạ đang cần gấp

Question

Mik chụp câu hỏi rồi mong các bn giải giúp mik ạ đang cần gấp
mik-chup-cau-hoi-roi-mong-cac-bn-giai-giup-mik-a-dang-can-gap

in progress 0
Maris 3 years 2021-04-17T15:24:49+00:00 2 Answers 19 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-17T15:25:52+00:00

                     Bài làm 

         Số học sinh giỏi là của lớp học đó là :

                    45 . $\frac{2}{9}$ = 10 ( học sinh )

         Số học sinh khá của lớp đó là :

                  ( 45 – 10 ) . $\frac{5}{7}$ = 25 ( học sinh )

         Lớp có số học sinh trung bình và yếu là :

                 45 – 10 – 25 =10 ( học sinh )

                      Đáp số 10 học sinh

  CHO MÌNH CTLHN NHA.

  0
  2021-04-17T15:26:30+00:00

  Đáp án:

  `10` học sinh

  Giải thích các bước giải:

  Số học sinh giỏi của lớp là:
  `45xx2/9=10`(học sinh)
  Số học sinh còn lại là:
  `45-10=35`(học sinh)
  Số học sinh khá là:
  `35xx5/7=25`(học sinh)
  Số học sinh trung bình và yếu là:
  `45-(10+25)=10`(học sinh)
  Đáp số:`10` học sinh

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )