Lỗi của nhân vật mị châu về việc mất nước là gì

Question

Lỗi của nhân vật mị châu về việc mất nước là gì

in progress 0
Vodka 3 years 2021-09-04T14:44:23+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-04T14:46:11+00:00

  Là dẫn đường cho Trọng Thủy để giết cha mình , khiến cho đất nước rơi vào tay giặc.

                               Trung Thu Vui Vẻ

  0
  2021-09-04T14:46:18+00:00

  Theo mình lỗi của Mị Châu về việc phạm phải sai lầm mất nc  là vị Mị Châu vì tình yêu mà bất chấp nãy sinh ra ý nghĩ rãi lông theo con đường mình đi mà bán đứng cha mình và nc nhà.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )