lập dàn ý cho đề bài sau. Sự tích hồ gươm

Question

lập dàn ý cho đề bài sau. Sự tích hồ gươm

in progress 0
Huyền Thanh 3 years 2021-08-24T03:12:22+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-24T03:14:00+00:00

  1) Mở bài 

  * giới thiệu chung :

  – Tình hình nước ta thời giặc Minh đô hộ.

  – Long Quân cho Lê Lợi mượn gươm thần để giết giặc.

  2) Thân bài :

  *diễn biến của truyện :

  – Lê Thận đánh cá và kéo được lưỡi gươm lạ.

   Lê Thận dâng gươm báu cho Lê Lợi

  – Lê Lợi dùng gươm thần đánh đuổi giặc Minh ra khỏi bờ cõi.

  3) Kết bài 

  *kết thúc truyện :

  – Việc hoàn lại gươm cho Long Quân và sự tích cái tên Hồ Gươm.

  0
  2021-08-24T03:14:20+00:00

  1. Mở bài:
  – Giới thiệu, dẫn dắt câu chuyện bằng một chi tiết nào đó của truyền thuyết hoặc từ một “chuyện ngoài truyện”.
  – Nhân vật xưng tôi để kể chuyện.
  2. Thân bài:
  – Kể lại cuộc xâm lược của giặc Minh và những khó khăn trong ngày đầu cuộc khởi nghĩa của Lê Lợi:
  + Tội ác giặc Minh.
  + Dân ta đứng lên chống giặc.
  + Lê Lợi phất cờ nghĩa, những khó khăn buổi đầu của nghĩa quân.
  – Kể lại việc Long Quân giúp Lê Lợi:
  + Nỗi lo lắng băn khoăn của Long Quân.
  + Cho Lê Lợi mượn gươm báu.
  + Giao trọng trách cho Rùa Vàng.
  + Nghĩ ra cách trao gươm: Trao lưỡi gươm cho Lê Thận, treo chuôi gươm ở một cây cổ thụ để Lê Lợi bắt được.
  + Nói rõ dụng ý của cách trao này.
  Kể lại chiến công của Lê Lợi và đoàn quân từ khi có gươm báu (kể ngắn, gọn).
  – Kể lại việc đòi gươm, trả gươm:
  + Thắng lợi, Lê Thái Tổ dạo chơi hồ Tả Vọng.
  + Rùa Vàng theo lệnh của Long Quân đòi gươm.
  + Lê Thái Tổ trả gươm.
  3. Kết bài:
  Lê Lợi đổi tên hồ Tả Vọng thành Hồ Gươm.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )