lập bảng so sánh danh từ, động từ, tính từ và lập bảng so sánh cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ

Question

lập bảng so sánh danh từ, động từ, tính từ và lập bảng so sánh cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ

in progress 0
Thông Đạt 3 years 2021-07-10T07:32:23+00:00 1 Answers 14 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-10T07:33:31+00:00

    xin lỗi chữ viết hơi ẩu

    cho mk 5sao + ctlhn+ cảm ơn nha

    lap-bang-so-sanh-danh-tu-dong-tu-tinh-tu-va-lap-bang-so-sanh-cum-danh-tu-cum-dong-tu-cum-tinh-tu

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )