Lập bảng hình bình phương của các số tự nhiên từ 0đến 20

Question

Lập bảng hình bình phương của các số tự nhiên từ 0đến 20

in progress 0
Euphemia 4 years 2020-11-04T13:46:41+00:00 2 Answers 59 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-04T13:48:28+00:00

  Bạn xem hình nhé^^

   

  lap-bang-hinh-binh-phuong-cua-cac-so-tu-nhien-tu-0den-20

  0
  2020-11-04T13:48:37+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  `0^2 = 0`                     `11^2 = 121`

  `1^2 = 1`                     `12^2 = 144`

  `2^2 = 4`                     `13^2 = 169`

  `3^2 = 9`                      `14^2 = 196`

  `4^2 = 16`                  `15^2 = 225`

  `5^2 = 25`                   `16^2 = 256`

  `6^2 = 36`                   `17^2 = 289`

  `7^2 = 49`                   `18^2 = 324`

  `8^2 = 64`                    `19^2 = 361`

  `9^2 = 81`                    `20^2 = 400`

  `10^2 = 100`

  Hoc tốt. Nocopy

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )