“Lão cố làm ra vẻ vui vẻ. Nhưng trông lão cười như mếu và đôi mắt lão ầng ậng nước, tôi muốn ôm choàng lấy lão mà òa lên khóc. Bây giờ thì tôi không x

Question

“Lão cố làm ra vẻ vui vẻ. Nhưng trông lão cười như mếu và đôi mắt lão ầng ậng nước, tôi muốn ôm choàng lấy lão mà òa lên khóc. Bây giờ thì tôi không xót xa năm quyển sách của tôi quá như trước nữa. Tôi chỉ ái ngại cho lão Hạc. Tôi hỏi cho có chuyện:
– Thế nó cho bắt à?
Mặt lão đột nhiên co rúm lại. Những nếp nhăn xô lại với nhau, ép cho nước mắt chảy ra. Cái đầu lão ngoẹo về một bên và cái miệng móm mém của lão mếu như con nít. Lão hu hu khóc”.
Câu 1: phương thức biểu đạt chính trong đoạn văn trên?
Nêu xuất xứ đoạn trích
Câu 2: Chỉ ra và nêu tác dụng của yếu tó miêu tả và biểu có trong đoạn trích?
Caau3: Chỉ ra các từ thuộc một trường từ vựng và nêu tác dụng

in progress 0
niczorrrr 3 years 2021-08-06T04:48:52+00:00 2 Answers 185 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-06T04:50:04+00:00

  Câu 1:Phương thức biểu đạt là miêu tả

  Câu 2: lão cười như mếu và đôi mắt lão ầng ậng nước, 

  Mặt lão đột nhiên co rúm lại. Những nếp nhăn xô lại với nhau, ép cho nước mắt chảy ra. Cái đầu lão ngoẹo về một bên và cái miệng móm mém của lão mếu như con nít. Lão hu hu khóc

  Tác  dụng: giúp người đọc hình dung một lão Hạc già nua khổ sở và diễn tả sâu sắc Nỗi Dằn Vặt Của Lão khi phải bán Cậu Vàng

  Câu 3 trường từ vựng chỉ trạng thái con người :khóc, hu hu, có rúm, mếu, móm mém

  0
  2021-08-06T04:50:21+00:00

  câu 1: ptbđ chính: Miêu tả biểu cảm

  câu 2:“Lão cố làm ra vẻ vui vẻ. Nhưng trông lão cười như mếu và đôi mắt lão ầng ậng nước, tôi muốn ôm choàng lấy lão mà òa lên khóc.

  =>miêu tả vẻ mặt của lão Hạc khi bán chó

  Mặt lão đột nhiên co rúm lại. Những nếp nhăn xô lại với nhau, ép cho nước mắt chảy ra. Cái đầu lão ngoẹo về một bên và cái miệng móm mém của lão mếu như con nít. Lão hu hu khóc”.

  =>nỗi đau cảu lão Hạc khi bán cậu Vàng

  câu 3:

  vui vẻ, khóc, cười,  khóc

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )