Làm từ câu L đến câu S :(

Question

Làm từ câu L đến câu S 🙁
lam-tu-cau-l-den-cau-s

in progress 0
Khoii Minh 4 years 2020-10-28T23:08:00+00:00 2 Answers 83 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-28T23:09:11+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  l) `7x – x = 5^21 : 5^19 + 3 . 2^2 – 7^0`

  `=> 6x = 5^2 + 3 . 4 – 1`

  `=> 6x = 25 + 12 – 1`

  `=> 6x = 36`

  `=> x = 36 : 6 = 6`

  m) `7x – 2x = 6^17 : 6^15 + 44 : 11`

  `=> 5x = 6^2 + 4`

  `=> 5x = 40`

  `=> x = 40 : 5 = 8`

  n) `3^x = 9`

  `=> 3^x = 3^2`

  `=> x = 2`

  o) `4^x = 64`

  `=> 4^x = 4^3`

  `=> x = 3`

  p) `2^x = 16`

  `=> 2^x = 2^4`

  `=> x = 4`

  q) `9^(x – 1) = 9`

  `=> 9^(x – 1) = 9^1`

  `=> x – 1 = 1`

  `=> x = 2`

  r) `x^4 = 16`

  `=> x^4 = (+-2)^4`

  `=> x = +-4`

  s) `2^x : 2^5 = 1`

  `=> 2^x = 2^5`

  `=> x = 5`

  Study well

  0
  2020-10-28T23:09:56+00:00

  xin câu tả lời hay nhất nha

  lam-tu-cau-l-den-cau-s

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )