làm trắc nghiệm giúp mk

Question

làm trắc nghiệm giúp mk
lam-trac-nghiem-giup-mk

in progress 0
1 year 2020-10-14T03:09:26+00:00 2 Answers 109 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-14T03:10:51+00:00

  Đáp án:

   Câu 5 : chọn D 

  Giải thích các bước giải:

   

  lam-trac-nghiem-giup-mk

  0
  2020-10-14T03:11:08+00:00

  Đáp án:

  Câu 3: D 

  Đặt $\vec{a}=0,5\vec{a}-\vec{b}$, $\vec{b}=-0,5\vec{a}+\vec{b}$

  $\Rightarrow \vec{a}=-\vec{b}$

  Câu 4: B 

  Theo quy tắc hình bình hành.

  Câu 5: D

  Gọi M là trung điểm AB.

  $\vec{AG}$

  $=\vec{CG}-\vec{CA}$

  $=\dfrac{2}{3}\vec{CM}-\vec{CA}$

  $=\dfrac{2}{3}\vec{CB}+\dfrac{2}{3}\vec{BM}-\vec{CA}$

  $=\dfrac{2}{3}\vec{CB}+\dfrac{1}{3}\vec{BA}-\vec{CA}$

  $=\dfrac{2}{3}\vec{CB}+\dfrac{1}{3}\vec{CA}-\dfrac{1}{3}\vec{CB}-\vec{CA}$

  $=\dfrac{1}{3}\vec{CB}-\dfrac{2}{3}\vec{CA}$

  $=\dfrac{-2}{3}\vec{a}+\dfrac{1}{3}\vec{b}$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )