Làm phần mở bài, giải thích, dàn ý về mối quan hệ giữa học và hành

Question

Làm phần mở bài, giải thích, dàn ý về mối quan hệ giữa học và hành

in progress 0
Thu Cúc 3 years 2021-04-26T14:51:07+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-26T14:52:46+00:00

  I. Mở bài: giới thiệu vấn đề

  Ông bà ta xưa ta có câu “ học đi đôi với hành”. Một câu nói khẳng định mối quan hệ giữa “ học” và “ hành”. Học và hành là hai vấn đề càn thiết trong học tập mà chúng ta không thể thiếu. chúng ta sẽ đi tìm hiểu về mối quan hệ giữa hai vấn hành động “ học” và “ hành”.

  II. Thân bài:

  1. Giải thích “ học” và “ hành”.

  – Học: đây là một quá trình tiếp nhận, lĩnh hội tri thức, kinh nghiệm từ sách vở và thực tiễn vào bên trong đầu óc của con người. Học còn có thể hiểu là nắm bắt lí thuyết, biến lí thuyết thành kĩ năng, năng lực của mình.

  – Hành: là quá trình vận dụng tri thức, kinh nghiệm đã học vào trong cuộc sống thực tiễn của cuộc sống. việc này nhằm hoàn thành một công việc cụ thể và tạo ra của cải vật chất nuôi sống bản thân và đóng góp vào sự phát triển của xã hội. Hành còn có thể hiểu là quá trình biến lí thuyết thành hành động cụ thể.

  => học và hành có mối quan hệ rất chặt chẽ

  2. Học để làm người

  Khi học chúng ta sẽ có hiểu biết về đạo đức, đối nhân xử thế

  Ví dụ:

  – Học ăn, học nói, học gói, học mở

  – Kim vàng ai nỡ uốn câu, Người khôn ai nỡ nói nhau nặng lời

  3. Phê phán những lối học lệch lạc, bàn luận những đổi mới trong học

  a. Phê phán những lối học lệch lạc

  – Học chỉ có hình thức mà không hiểu nội dung được coi là học vẹt, học tủ

  – Học để cầu danh lợi ở đây có nghĩa là học để làm quan, chức lớn chứ không thật sự muốn học

  b. Những phương pháp học đổi mới

  – Học phải được phổ biến rộng khắp

  – Học phải bắt đầu từ những cái cơ bản đến phức tạp, từ dễ đến khó

  – Học phải kết hợp với thực hành thì mới có thể hiệu quả và thành công

  4. Suy nghĩ về mối quan hệ giữa học và hành

  – Mục đích đi học của con người là chỉ để có danh lợi thì hết sức sai lầm. chính vì điều sai ấy mà cách học của con người cũng sai. Người đi học không biết nó như thế nào chỉ biết sao chép y nguyên cho đúng.

  – Khi học chúng ta cần phải mở rộng và kết hợp với thực hành

  => khẳng định mối quan hệ giữa học và hành.

  III. Kết bài

  – Khẳng định lại mối quan hệ giữa học và hành

  – Kinh nghiệm bản thân rút ra từ câu nói.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )