Làm nhanh hộ vs nhé

Question

Làm nhanh hộ vs nhé
lam-nhanh-ho-vs-nhe

in progress 0
Nick 4 months 2021-05-17T17:39:40+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-17T17:40:42+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  lam-nhanh-ho-vs-nhe

  0
  2021-05-17T17:41:17+00:00

  $\text{a) Xét ΔBEA và ΔBEK, ta có: }$

  `hat{B_{1}}` `=` `hat{B_{2}}` $\text{(Vì BD là tia phân giác của}$ `hat{B}`$\text{)}$

  $\text{Chung BE}$

  `hat{E_{1}}` `=` `hat{E_{2}}` `=` `90^o`

  `->` $\text{ΔBEA = ΔBEK (g.c.g)}$

  `->` $\text{AB = BK (2 cạnh tương ứng)}$

  `->` $\text{ΔBAK cân tại B}$

  $\text{b) Xét ΔBDA và ΔBDK, ta có: }$

  `hat{B_{1}}` `=` `hat{B_{2}}` 

  $\text{Chung BD}$

  $\text{AB = BK}$

  `->` $\text{ΔBDA = ΔBDK (g.c.g)}$

  `->` $\text{AD = DK (2 cạnh tương ứng) và}$ `hat{A}` `=` `hat{BKD}` `=` `90^o` $\text{(2 góc tương ứng)}$

  $\text{Vì}$ `hat{BKD}` `=` `90^o`

  `->` $\text{DK ⊥ BK}$

  $\text{Mà BK ≡ BC}$

  `->` $\text{DK ⊥ BC}$

  $\text{c) Vì AD = DK (đcmt)}$

  $\text{→ ΔADK cân tại D}$

  → `hat{DAE}` `=` `hat{DKE}`        `(1)`

  $\text{Vì AH // DK}$ `->` `hat{HAK}` `=` `hat{DKE}` $\text{(2 góc so le trong)}$       `(2)`

  $\text{Từ (1) và (2) suy ra}$ `hat{DAE}` `=` `hat{DKE}` `=` `hat{HAK}`

  $\text{Vì}$ `hat{DAE}` `=` `hat{HAK}`

  `->` $\text{AK là tia phân giác của}$  `hat{HAC}`

  $\text{d) Có: AH cắt BE tại I}$

  $\text{Mà AH là đường cao của ΔBAK hạ từ đỉnh H,}$

  $\text{BE là đường cao của ΔBAK hạ từ đỉnh B}$

  `->` $\text{I là trực tâm của ΔBAK}$

  $\text{(Vì 3 đường cao trong một tam giác đồng quy tại 1 điểm, điểm này}$

  $\text{gọi là trực tâm của tam giác)}$

  $\text{Mà KI đi qua điểm I}$

  `->` $\text{KI là đường cao của ΔBAK hạ từ đỉnh K}$

  `->` $\text{KI ⊥ AB}$

  $\boxed{\text{Selina}}$

  lam-nhanh-ho-vs-nhe

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )