Làm hộ mình nha cảm ơn rất nhiều!

Question

Làm hộ mình nha cảm ơn rất nhiều!
lam-ho-minh-nha-cam-on-rat-nhieu

in progress 0
Neala 4 years 2020-10-25T11:28:51+00:00 3 Answers 71 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-25T11:30:47+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   1/ -16+25+x=-37

  ⇒9+x=-37

  ⇒x=-37-9

  ⇒x=-46

  Vậy x=-46

  2/ 3x+(2x-28)=-13

  ⇒3x+2x-28=-13

  ⇒5x-28=-13

  ⇒5x=-13+28

  ⇒5x=15

  ⇒x=15:5

  ⇒x=3

  vậy x=3

  3/ (x+4)²-1=24

  ⇒(x+4)²=25

  ⇒(x+4)²=5²

  ⇒x+4=5

  ⇒x=1

  vậy x=1

  4/ (x-1)(x²-4)=0

  ⇒\(\left[ \begin{array}{l}x-1=0\\x^{2}-4 =0\end{array} \right.\) 

  ⇒\(\left[ \begin{array}{l}x=1\\x=4\end{array} \right.\) 

  bài 3

  1/ $\frac{x+1}{6}$=$\frac{-12}{8}$ 

  ⇒(x+1).8=(-12).6

  ⇒x+1= $\frac{-12.6}{8}$ 

  ⇒x+1=-9

  ⇒x=-10

  vậy x=-10

  3/ $\frac{x}{25}$ =$\frac{-4}{-x}$ 

  ⇒x.(-x)=(-4).25

  ⇒-2x=-100

  ⇒x=50

  vậy x=50

  2/ $\frac{3}{2x+1}$ =$\frac{4}{3x-1}$ 

  ⇒3(3x-1)=4(2x+1)

  ⇒9x-3=8x+4

  ⇒9x-8x=4+3

  ⇒x=7

  vậy x=7

  4/ $\frac{x-1}{-4}$ =$\frac{16}{1-x}$ 

  ⇒(x-1).(1-x)=16.(-4)

  ⇒x-x²-1+x=-64

  ⇒-x²-2x+1=-64

  ⇒-(x-1)²=-(-8)²

  ⇒-x+1=8

  ⇒-x=7

  ⇒x=-7

  0
  2020-10-25T11:30:51+00:00

  Bài 2:

  1) -16 + 25 + x = 37

  9 + x = 37

  x = 37 – 9

  x = 28

  2) 3x + (2x – 28) = -13

  3x + 2x – 28   = – 13

  (3 + 2)x = – 13 + 28

  5x = 15

  x = 15 : 5

  x = 3

  3) (x + 4)^2 – 1 = 24

  (x + 4)^2 = 24 + 1

  (x + 4)^2 = 25

  (x + 4)^2 = 5^2

  x + 4 = 5

  x = 5 – 4

  x = 1

  4) (x – 1)(x^2 -4) = 0

  Có thể cảy ra 2 trường hợp:

  TH1:x – 1 = 0

  x = 0 + 1

  x = 1

  TH2: x^2 – 4 = 0

  x^2 = 0 + 4

  x^2 = 4

  x^2 = 2^2

  x = 2

  => x ∈ {4:2}

  0
  2020-10-25T11:30:57+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo 16*25 các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )