Làm hộ mình câu c với. Đang cần gấp ạ.

Question

Làm hộ mình câu c với. Đang cần gấp ạ.

lam-ho-minh-cau-c-voi-dang-can-gap-a

in progress 0
4 years 2020-11-23T03:00:28+00:00 1 Answers 53 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-23T03:02:08+00:00

  Đáp án:

   $(a-b)(c-b)(c-a)$

  Giải thích các bước giải:

  $c) a^2(b-c)+b^2(c-a)+c^2(a-b)\\
  = a^2(b-c)+b^2\left [(c-b)-(a-b)  \right ]+c^2(a-b)\\
  = a^2(b-c)+b^2(c-b)-b^2(a-b)+c^2(a-b)\\
  =a^2(b-c)-b^2(b-c)-b^2(a-b)+c^2(a-b)\\
  =(b-c)(a^2-b^2)+(a-b)(c^2-b^2)\\
  =(b-c)(a-b)(a+b)+(a-b)(c-b)(c+b)\\
  =(a-b)(c-b)(-a-b+c+b)\\
  =(a-b)(c-b)(c-a)$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )