làm hộ bài 2,4 trong SGKtrang 26 tập 1 hộ nha

Question

làm hộ bài 2,4 trong SGKtrang 26 tập 1 hộ nha

in progress 0
Ladonna 4 months 2021-09-05T04:18:51+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-05T04:20:14+00:00

  #The best of team

  xin ctlhn :333

  Câu 2 

  a/- Khán: xem

  Giả: người

  → khán giả: người xem

  – thính: nghe

  Giả: người

  → Thính giả: người nghe

  – Độc: đọc

  Giả: người

  → độc giả: người đọc

  b/ – yếu: quan trọng

  điểm: điểm/ điều

  → yếu điểm: điểm/ điều quan trọng.

  – Yếu: quan trọng

  Lược: tóm tắt

  → yếu lược: tóm tắt những điều quan trọng.

  – Yếu: quan trọng

  Nhân: người

  → yếu nhân: người quan trọng.

  Câu 4

  a)phôn từ mượn tiếng Ấn – Âu

  b)fan từ mượn tiếng Ấn Âu

  c)nốc ao Ấn Âu

  0
  2021-09-05T04:20:29+00:00

  Câu 2 (SGK Ngữ văn 6 T1 trang 26):

  a/- Khán: xem

  Giả: người

  → khán giả: người xem

  – thính: nghe

  Giả: người

  → Thính giả: người nghe

  – Độc: đọc

  Giả: người

  → độc giả: người đọc

  b/ – yếu: quan trọng

  điểm: điểm/ điều

  → yếu điểm: điểm/ điều quan trọng.

  – Yếu: quan trọng

  Lược: tóm tắt

  → yếu lược: tóm tắt những điều quan trọng.

  – Yếu: quan trọng

  Nhân: người

  → yếu nhân: người quan trọng.

  Câu 4 (SGK Ngữ văn 6 T1 trang 26):

  Từ mượn phôn, fan, nốc ao.

  – Dùng để giao tiếp thân mật với bạn bè người thân

  – Viết trong những tin trên báo

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )