Làm giúp e bài 2 với ạ e xin cảm ơn

Question

Làm giúp e bài 2 với ạ e xin cảm ơn
lam-giup-e-bai-2-voi-a-e-in-cam-on

0
RI SƠ 1 year 2020-10-14T03:52:16+00:00 0 Answers 30 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )