Làm giùm mình câu 7 nha

Question

Làm giùm mình câu 7 nha
lam-gium-minh-cau-7-nha

in progress 0
Acacia 1 year 2020-10-13T20:36:24+00:00 1 Answers 107 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-13T20:38:10+00:00

  Đáp án:

  $A.\, y = 12x – 7$

  Giải thích các bước giải:

  $y = 2x^3 + 3x^2$ $(C)$

  Ta có:

  $G\in (C);\, y_G = 5$

  $\to 2x_G^3 + 3x_G^2 = 5$

  $\to x_G = 1$

  $\to G(1;5)$

  Mặt khác:

  $y’ = 6x^2 + 6x$

  $k = y'(1) = 12$

  Phương trình tiếp tuyến của $(C)$ tại điểm $G(1;5)$ và hệ số góc $k = 12$ có dạng:

  $y=12(x – 1) + 5$

  $\to y = 12x – 7$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )