Làm dùm mình nha đang cần gấp cảm ơn ạ

Question

Làm dùm mình nha đang cần gấp cảm ơn ạ
lam-dum-minh-nha-dang-can-gap-cam-on-a

in progress 0
Maris 4 years 2020-11-16T13:54:21+00:00 2 Answers 55 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-16T13:55:22+00:00

  $\widehat{C_1}=\widehat{B_3}=125^o$ (hai góc so le trong)

  $\widehat{B_4}=180^o-\widehat{B_3}=180^o-125^o=55^o$

  $\widehat{A_1}=\widehat{B_1}=40^o$ (hai góc so le trong)

  $⇒ \widehat{ABC}=\widehat{B_1}+\widehat{B_4}=40^o+55^o=95^o$

  0
  2020-11-16T13:55:50+00:00

  $a//b//c$

  Vì $a//b$

  $→\widehat{A_1}=\widehat{B_1}=40^\circ$ (so le trong)

  Vì $b//c$

  $→\widehat{C_1}+\widehat{B_4}=180^\circ$ (trong cùng phía)

  mà $\widehat{C_1}=125^\circ$

  $→\widehat{B_4}=180^\circ-125^\circ=55^\circ$ 

  Từ hai điều trên $→\widehat{ABC}=40^\circ+55^\circ=95^\circ$

  Vậy $\widehat{ABC}=95^\circ$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )