Làm dùm mik dạng 2 Làm hết dạng 2 ln ạ

Question

Làm dùm mik dạng 2
Làm hết dạng 2 ln ạ
lam-dum-mik-dang-2-lam-het-dang-2-ln-a

in progress 0
Gerda 4 years 2020-11-16T13:26:31+00:00 1 Answers 61 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-16T13:28:27+00:00

  Dạng 2

  a,(1+2x)²-2x(2x+3)=4

  ⇔ 1²+2.1.2x+(2x)²-4x²-6x=4

  ⇔ 1+4x+4x²-4x²-6x=4

  ⇔ -2x=4-1

  ⇔ -2x=3

  ⇔ x=$\frac{-3}{2}$

  b, (1+3x)(1-3x)-(x-9x²)=0

  ⇔ 1²-(3x)²-x+9x²=0

  ⇔ 1-9x²-x+9x²=0

  ⇔ -x=-1

  ⇔ x=1

  c, (x-3)(x+3)-(x-2)²=1

  ⇔ x²-3²-(x²-2.x.2+2²)=1

  ⇔ x²-9-x²+4x-4=1

  ⇔ 4x=1+4+9

  ⇔ 4x=14

  ⇔ x=14:4

  ⇔ x=$\frac{7}{2}$ 

  d, (2+3x)²-9(1+x)(x-1)=0

  ⇔ 2²+2.2.3x+(3x)²-9(x²-1²)=0   (1+x=x+1 vì trong phép cộng có t/c giao hoán)

  ⇔ 4 + 12x+9x²-9x²+9=0

  ⇔ 21x=-4

  ⇔ x=$\frac{-4}{21}$ 

  e, (x-1)(x²+x+1)-x(x²+5)-4=0

  ⇔ x³-1³-x³-5x-4=0

  ⇔ -5-5x=0

  ⇔ -5x=5

  ⇔ x=-1

  f, (2-x)²-9=0

  ⇔ 2²-2.2.x+x²-9=0

  ⇔ 4-4x+x²-9=0

  ⇔ x²-4x-5=0

  ⇔ x²-5x+x-5=0

  ⇔ x(x-5)+(x-5)=0

  ⇔ (x+1)(x-5)=0

  ⇔ x+1=0

       x-5=0

  ⇔ x=-1 

      x=5

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

       

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )