Làm cho mình phần g với nhé làm được thì hãy bình luận chứ đừng cho người ta hy vọng rồi lại vụt tắt nhé

Question

Làm cho mình phần g với nhé làm được thì hãy bình luận chứ đừng cho người ta hy vọng rồi lại vụt tắt nhé
lam-cho-minh-phan-g-voi-nhe-lam-duoc-thi-hay-binh-luan-chu-dung-cho-nguoi-ta-hy-vong-roi-lai-vut

in progress 0
Maris 3 years 2021-04-15T17:54:40+00:00 2 Answers 38 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-15T17:55:59+00:00

  Đáp án:

  Vậy x=0 hoặc x=$\frac{13}{12}$

  Giải thích các bước giải:

  g) (2(2x+$\frac{3}{5}$)- $\frac{9}{25}$ = 0

  (2x+$\frac{3}{5}$) = $\frac{9}{25}$

  Ta có 2 trường hợp:

  \(\left[ \begin{array}{l}x= 2x+\frac{3}{5}=\frac{9}{25} \\x=2x+\frac{3}{5}=\frac{-9}{25}\end{array} \right.\) => \(\left[ \begin{array}{l}x=2x=\frac{9}{25}-\frac{3}{5}=0 \\x=2x=\frac{9}{25}-(\frac{-3}{5})=\frac{26}{15}\end{array} \right.\)

  =>\(\left[ \begin{array}{l}x=0:2=0\\x=\frac{26}{15}:2=\frac{13}{12} \end{array}\right.\)

  Vậy x=0 hoặc x=$\frac{13}{12}$

  Chúc bạn học tốt^^ Xin ctlhn:3

  0
  2021-04-15T17:56:35+00:00

  g) `( 2x+ 3/5)^2 – 9/25 =0`

  `=> ( 2x + 3/5)^2 = 9/25`

  +) `( 2x + 3/5)^2 = ( 3/5)^2`

  `=> 2x + 3/5 =3/5`

  `=> 2x=0`

  `=> x =0`

  +) `(2x+3/5)^2 = ( -3/5)^2`

  `=> 2x + 3/5 = -3/5`

  `=> 2x = -3/5 -3/5`

  `=> 2x= -6/5`

  `=> x = -6/5 : 2`

  `=> x= -6/5 . 1/2`

  `=> x= -3/5`

  Vậy `x= -3/5` hoặc `x=0`

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )