Làm cho mình câu 1.7 với ạ Cản ơn :))

Question

Làm cho mình câu 1.7 với ạ
Cản ơn :))
lam-cho-minh-cau-1-7-voi-a-can-on

in progress 0
Mít Mít 11 months 2020-10-31T08:46:39+00:00 1 Answers 66 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-31T08:47:46+00:00

  Đáp án:

  $C. \, \dfrac{V}{2}$

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  $S_{ABC} = \dfrac{1}{2}S_{ABCD}$

  $\Leftrightarrow \dfrac{1}{3}S_{ABC}.d(S;(ABC)) = \dfrac{1}{2}.\dfrac{1}{e}S_{ABCD}.d(S;(ABCD))$

  $\Leftrightarrow \dfrac{1}{3}S_{ABC}.d(S;(ABCD)) = \dfrac{1}{2}.\dfrac{1}{3}.S_{ABCD}.d(S;(ABCD))$

  $\Leftrightarrow V_{S.ABC} = \dfrac{1}{2}V_{S.ABCD}$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )