Làm bài 1,2,3,4, nhé

Question

Làm bài 1,2,3,4, nhé
lam-bai-1-2-3-4-nhe

0
Orla Orla 4 years 2020-11-04T11:50:50+00:00 0 Answers 46 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )