Làm bài 1,2,3,4,5 nhé

Question

Làm bài 1,2,3,4,5 nhé
lam-bai-1-2-3-4-5-nhe

0
Khải Quang 4 years 2020-11-05T23:49:20+00:00 0 Answers 32 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )