Lãi suất tiết kiệm có kì hạn 1 tháng là 0,5%/tháng (sau mỗi tháng người ta cộng lãi vào gốc để tính lãi tiếp). Cô Hoa gửi tiết kiệm 80000 000 đồng. Hỏ

Question

Lãi suất tiết kiệm có kì hạn 1 tháng là 0,5%/tháng (sau mỗi tháng người ta cộng lãi vào gốc để tính lãi tiếp). Cô Hoa gửi tiết kiệm 80000 000 đồng. Hỏi sau 2 tháng cô có tất cả bao nhiêu tiền cả gốc lẫn lãi?
Nhanh cho em bài này nha
lai-suat-tiet-kiem-co-ki-han-1-thang-la-0-5-thang-sau-moi-thang-nguoi-ta-cong-lai-vao-goc-de-tin

in progress 0
Neala 5 months 2021-05-17T08:38:05+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-17T08:39:34+00:00

  Các bước giải:

   Trong 1 tháng thì cô nhận được số tiền lãi là:

  80 000 000×0,5%=400 000 đồng

  ⇒ Trong 1 tháng lãi: 80 000 000+400 000=80 400 000 đồng

  Số tiền lãi tháng 2 là:

  80 400 000×0,5%=402 000 đồng

  ⇒ Trong 2 tháng lãi: 80 400 000+402 000 000=80 802 000 đồng

  Vậy số tiền cả lãi lẫn gốc sau 2 tháng là 80 802 000 đồng

  0
  2021-05-17T08:39:42+00:00

  Đáp án:80 402 000 đồng

   

  Giải thích các bước giải:

  Sau một tháng cô Hoa nhận về số tiền lãi là:

  80 000 000 x 0,5% =400 000 (đông)

  Sau một tháng cô Hoa nhận về số tiền cả gốc lẫn lãi là:

  80 000 000 + 400 000 =80 400 000 (đồng)

  Sau hai tháng cô Hoa nhận về số tiền lãi là:

  80 400 000 x 0,5% = 402 000 (đồng)

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )