KHÔNG TÍNH GIÁ TRIK, SO SÁNH CÁC LŨY THỪA SAO: a) 200 mũ100 và 1024 mũ 10 b) 9 mũ12 và 27 mũ7 c)125 mũ80 và 251 mũ18 d) 5 mũ40 và 620 mũ10 Giải thích

Question

KHÔNG TÍNH GIÁ TRIK, SO SÁNH CÁC LŨY THỪA SAO:
a) 200 mũ100 và 1024 mũ 10
b) 9 mũ12 và 27 mũ7
c)125 mũ80 và 251 mũ18
d) 5 mũ40 và 620 mũ10
Giải thích luôn cách lm nhé vote cho bn đầu tiên Cần gấp!!

in progress 0
Euphemia 1 year 2020-10-13T21:29:38+00:00 2 Answers 96 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-13T21:31:27+00:00

  Mình làm không theo thứ tự mấy nha

  b) 9^12 và 27^7

  9^12=(3^3)^12=3^36

  27^7=(3^3)^7=3^21

  Vì 3^36>3^21 => 9^12>27^7

  d) 5^40 và 620^10

  5^40=5^4.10=(5^4)^10=625^10

  Vì 625>620

  =>5^40>620^10

  c) 125^80 và 25^118

  125^80=(5^3)^80=5^240

  25^118=(5^2)^118=5^236

  =>5^240>5^236=>125^80>25^118

  Câu c này tớ nghĩ là 25 mũ 118 mới tính được chứ 251^18 không tính được cậu ạ , đây là ý kiến riêng của tớ còn câu a tớ chưa làm được tớ xin lỗi

  Chúc bạn học tốt

   

  0
  2020-10-13T21:31:33+00:00

  Mình làm không theo thứ tự mấy nha

  b) 9^12 và 27^7

  9^12=(3^3)^12=3^36

  27^7=(3^3)^7=3^21

  Vì 3^36>3^21 => 9^12>27^7

  d) 5^40 và 620^10

  5^40=5^4.10=(5^4)^10=625^10

  Vì 625>620

  =>5^40>620^10

  c) 125^80 và 25^118

  125^80=(5^3)^80=5^240

  25^118=(5^2)^118=5^236

  =>5^240>5^236=>125^80>25^118

  Câu c này tớ nghĩ là 25 mũ 118 mới tính được chứ 251^18 không tính được cậu ạ , đây là ý kiến riêng của tớ còn câu a tớ chưa làm được tớ xin lỗi

  :

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )