Kể lại 1 truyện đã biết ( truyền thuyết, cổ tích ) bằng lời văn của em.

Question

Kể lại 1 truyện đã biết ( truyền thuyết, cổ tích ) bằng lời văn của em.

in progress 0
Eirian 3 years 2021-08-29T05:52:14+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-29T05:53:52+00:00

  mik làm theo lời người dân nha. mik từng làm rồi nên đừng bc. nhắc rồi nhá.

  Chào tôi là người làng Gióng hay còn gọi là làng Phù Đổng – quê hương thánh Gióng , người anh hùng thời vua Hùng thứ 6. Hiện nay ở làng tôi vẫn còn nhiều di tích lịch sữ còn lại đến nay.

  Gióng là con của hai vợ chồng già là nghề nông. Nghe đồn rằng một hôm, bà mẹ ra đồng thì thấy một dấu chân lớn. Với bản tính hiếu kỳ nên bà đưa chân ra ướm thử xem thua kém bao nhiêu. Không ngờ về lại thụ thai và 1 năm sau sinh ra cậu. Hai người họ mừng lắm. Nhưng lạ thay , cậu lên ba vẫn chưa biết cười, biết nói, biết đi.

  Lúc ấy bọn giặc Ân sang xâm lược nước tôi. Quân của chúng rất đông. Thế nước lúc đó rất nguy cấp. Vua liền sai sứ giả đi tìm người tài cứu nước. Nghe tiếng sứ giả , cậu liền bật dậy, cất tiếng nói bảo mẹ mời sứ giả vào. Cậu bảo với sứ giả : “ ông về tâu với vua làm cho tôi một con ngựa sắt ,một áo giáp sắt, một chiếc roi sắt, tôi sẽ đánh đuổi quân thù.” Sứ giả liền về báo với vua. Vua cho thờ rèn làm việc ngày đêm .

  Sau khi sứ giả rời đi , cậu lớn nhanh như  thổi, hai vợ chông nông dân làm mấy cũng không đủ nuôi câu nên đành nhờ đến chúng tôi. Chúng tôi cũng vui lòng mà làm theo bởi ai cũng muốn cậu đánh đuổi quân  thù. Khi sứ giả đem vũ khí đến thì cậu vươn vai một cai liền biến thành một tráng sĩ cao khỏe trước sự ngỡ ngàng của tôi. Cậu cùng ngựa phi thẳng đến nơi có giặc.

  Cậu vỗ vào mông ngựa , ngựa hí dài một tiếng rồi phun lửa. Cậu đón đầu chúng  giết hết. Roi săt gãy, cậu nhổ cây bên đường quật vào chúng. Chúng hoảng sợ mà bỏ chạy nhưng không kịp. bọn chúng chết như rạ. Xong xuôi thì cậu bay thẳng đến núi Sóc , vẫy tay về phía chúng tôi rồi bay đi.

  Nhà vua nghe chúng tôi kể lại chuyễn đó cũng chân thành cảm ơn câu rồi phong cậu làm Phù Đổng Thiên Vương.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )