Jup mik vs ạ:(((((((

Question

Jup mik vs ạ:(((((((
jup-mik-vs-a

in progress 0
Xavia 5 months 2021-05-16T15:31:17+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-16T15:32:42+00:00

  Đáp án:

  `a, A,B,C` đồng dạng.

  `b, A,C` đồng dạng.

  `c, A,B` đồng dạng.

   

  Giải thích các bước giải:

  ` a,` Khi a,b` là hằng số:

  `A=ab²(x⁴y³)`

  `B=a(x⁴y³)`

  `C=b²(x⁴y³)`

  `=>` Các đơn thức `A,B,C` đồng dạng với nhau vì cùng phần biến `x⁴y³`

  `b,` Khi `a` là hằng số, `b,x,y` là biến:

  `A=a(b²x⁴y³)`

  `B=a(x⁴y³)`

  `C=b²x⁴y³`

  `=>` Đơn thức `A` đồng dạng với đơn thức C vì cùng phần biến `b²x⁴y³`

  `c,` Khi `b` là hằng số, `a,x,y`là biến;

  `A=b(ax⁴y³)`

  `B=ax⁴y³`

  `C=b²(x⁴y³)`

  `=>` Đơn thức `A` đồng dạng với đơn thức `B` vì cùng phần biến `ax⁴y³`

  0
  2021-05-16T15:32:54+00:00

  a) Nếu a,b là hằng số 

  ⇒ A và B là đơn thức đồng dạng 

  b) Nếu a là hằng số b,x,y là biến

  ⇒ A và C là đơn thức đồng dạng

  c) Nếu b là hằng số a,x,y là biến

  ⇒ A , B là đơn thức đồng dạng

  Xin hay nhất ạ

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )