“In its simplest form, a fluoroscope consists of an ‘X-ray source’ and a ‘fluorescent’ screen, between which a patient is placed. However, since the 1

Question

“In its simplest form, a fluoroscope consists of an ‘X-ray source’ and a ‘fluorescent’ screen, between which a patient is placed. However, since the 1950s most fluoroscopes have included ‘X-ray image intensifiers’ and ‘cameras’ as well, to improve the image’s visibility and make it available on a remote display screen.” nghĩa là gì?

in progress 0
Thu Hương 3 years 2021-04-06T22:12:45+00:00 3 Answers 32 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-06T22:14:38+00:00

  “In its simplest form, a fluoroscope consists of an ‘X-ray source’ and a ‘fluorescent’ screen, between which a patient is placed. However, since the 1950s most fluoroscopes have included ‘X-ray image intensifiers’ and ‘cameras’ as well, to improve the image’s visibility and make it available on a remote display screen.”

  →”Ở dạng đơn giản nhất, một fluoroscope bao gồm một ‘nguồn X-ray và một màn hình ‘huỳnh quang’, giữa đó một bệnh nhân được đặt. Tuy nhiên, kể từ những năm 1950 hầu hết fluoroscopes đã bao gồm ‘Bộ tăng hình ảnh X-quang’ và ‘máy ảnh ‘cũng vậy, để cải thiện khả năng hiển thị của hình ảnh và làm cho nó có sẵn trên màn hình hiển thị từ xa. “

  0
  2021-04-06T22:14:45+00:00

  “In its simplest form, a fluoroscope consists of an ‘X-ray source’ and a ‘fluorescent’ screen, between which a patient is placed. However, since the 1950s most fluoroscopes have included ‘X-ray image intensifiers’ and ‘cameras’ as well, to improve the image’s visibility and make it available on a remote display screen.” nghĩa là :

  “Ở dạng đơn giản nhất, đèn huỳnh quang bao gồm màn hình ‘nguồn tia X’ và màn hình ‘huỳnh quang’, giữa bệnh nhân được đặt. Tuy nhiên, từ những năm 1950, hầu hết các đèn huỳnh quang đều có ‘máy tăng cường hình ảnh tia X’ và ‘máy ảnh ‘cũng vậy, để cải thiện khả năng hiển thị của hình ảnh và làm cho nó có sẵn trên màn hình hiển thị từ xa. “

  0
  2021-04-06T22:14:50+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo fluorescent là gì các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )