IF Q(x)(X-1)=x^3 -1 then Q(-1)=

Question

IF Q(x)(X-1)=x^3 -1 then Q(-1)=

in progress 0
Thiên Di 4 months 2021-05-22T00:24:29+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-22T00:25:47+00:00

  Let `-1 = x`

  `⇒ Q(-1)(-1-1)=-1^3 – 1`

  `⇒Q(-1).(-2)=-2`

  `⇒ Q-1=1`

  0
  2021-05-22T00:26:26+00:00

  Đáp án: $Q(-1)=1$

  Giải thích các bước giải:

  Let $x=-1$

  $\to Q(-1)(-1-1)=(-1)^3-1$

  $\to Q(-1)\cdot (-2)=-2$

  $\to Q(-1)=1$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )