If 2x + 8 = 0, what justifies 2(x + 4) = 0?

Question

If 2x + 8 = 0, what justifies 2(x + 4) = 0?

in progress 0
Ladonna 3 years 2021-09-03T18:45:40+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-03T18:46:45+00:00

  Answer:

  2(x+4)=0

  2x+8=0

  8-0=2x

  8/2=x

  4=x

  x=4

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )