hình ảnh ông trời trong chiến thắng Mtao Mxay thể hiện ước vọng gì của nhân dân ?

Question

hình ảnh ông trời trong chiến thắng Mtao Mxay thể hiện ước vọng gì của nhân dân ?

in progress 0
Kim Chi 3 years 2021-09-05T16:00:16+00:00 2 Answers 164 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-05T16:01:19+00:00

  – Ông trời là nhân vật đã giúp Đăm Săn bày mưu để chiến thắng được Mtao Mxay trong cuộc giao chiến của hai từ trưởng

  -> Hình ảnh ông trời đã thể hiện ước vọng công lý của nhân dân, cái mạnh, cái đẹp luôn luôn chiến thắng cái ác. Và những điều tốt đẹp xứng đáng được tồn tại

  0
  2021-09-05T16:01:42+00:00

          Hình ảnh ông trời trong chiến thắng Mtao Mxay thể hiện ước vọng về lẽ phải , chính nghĩa , thể hiện khát khao chiến thắng của chính nghĩa . Đồng thời , thể hiện niềm tin công lý sẽ luôn nghiêng về lẽ phải , chính nghĩa . Còn những cái ác , xấu xa sẽ bị vạch trần.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )