Hình ảnh nào trong truyện Thánh Gióng mà em thích nhất? Hãy viết đoạn văn trình bày cảm nhận của em về hình ảnh đó. GỢI Ý: 1. Phải chọn hình ảnh

Question

Hình ảnh nào trong truyện Thánh Gióng mà em thích nhất? Hãy viết đoạn văn trình bày cảm nhận của em về hình ảnh đó.
GỢI Ý:
1. Phải chọn hình ảnh đẹp: ý nghĩa về nội dung và ý thức về nghệ thuật
2. Phải gọi tên hình ảnh đó
3. Trình bày lí do vì sao thích hình ảnh đó
=> Yêu cầu không quá dài từ 3 – 5 câu

in progress 0
Thanh Thu 3 years 2021-08-14T04:24:53+00:00 2 Answers 20 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-14T04:26:14+00:00

  Hình ảnh em thích nhất trong văn bản Thánh Gióng chính là hình ảnh Gióng oai phong, lẫm liệt bay về trời. Gióng cởi hết bộ áo giáp, để lại cả con ngựa sắt ,chẳng giữ lại gì ngoài một tấm lòng yêu nước hi sinh cao cả vì đất nước. Vị thánh ấy chẳng ham vinh hoa phú quý, không mong được đền ơn chỉ mong dân tộc có ngày bình yên. Chi tiết Gióng bay về trời thể hiện một ước muốn cao cả của nhân dân về hình tượng người anh hùng cao đẹp. Hình tượng Gióng bay cao bay xa trên nền trời xanh thẳm không chỉ là một nét đặc sắc trong văn bản mà còn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người đọc.

  0
  2021-08-14T04:26:34+00:00

  Hình ảnh em thích nhất là tiếng nói đầu tiên của Gióng. Tiếng nói ấy đã nói lên sự yêu nước của nhân dân ta, chống giặc ngoại xâm kể cả những em bé mới sinh ra. Đó là lúc nghe tiếng rao của sứ giả tìm người cứu nước. Tiếng rao ấy là tiếng gọi của Tổ quốc khi gặp lâm nguy. Lúc bình thường, lực lượng chống ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc của dân tộc còn tiềm ẩn trong nhân dân, nhưng khi có giặc thì tiếng gọi ấy đã thức tỉnh, tập hợp tất cả các lực lượng tiềm ẩn đó đêt làm nên một Thánh Gióng. Đứa bé nói được ngay, đó là lòng yêu nước, ý chí bảo vệ Tổ quốc đã được thức tỉnh tức thig. Câu nói đầu tiên trong đời đứa bé là một câu nói yêu nước và thắng giặc đã chứng tỏ truyền thống yêu nước chống xâm lăng của nhân dân ta vĩ đại biết bao!                                                                       

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )