Hiện nay bà hon cháu 60 tuổi.Sáu năm nữa tuổi bà gấp con đẻ lần tuỏi cháu.Tính số tuổi của mỗi người hiện nay.

Question

Hiện nay bà hon cháu 60 tuổi.Sáu năm nữa tuổi bà gấp con đẻ lần tuỏi cháu.Tính số tuổi của mỗi người hiện nay.

in progress 0
Thu Nguyệt 3 years 2021-04-17T14:54:53+00:00 2 Answers 33 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-17T14:56:25+00:00

  Hiệu số phần bằng nhau là:

  `6-5=1(phần)`

  Tuổi bà 6 năm nữa là:

  `(60:5)xx6=72(tuổi)`

  Tuổi bà hiện nay là:

  `72-6=66(tuổi)`

  Tuổi cháu 6 năm nữa là:

  `60:5=12(tuổi)`

  Tuổi cháu hiện nay là:

  `12-6=6(tuổi)`

  Đáp số:bà 66 tuổi

              cháu 12 tuổi

  Xin hay nhất ạ.

  0
  2021-04-17T14:56:43+00:00

  Đáp án:

  Hiệu số phần bằng nhau là:

  6-5=1(phần)

  Tuổi bà 6 năm nữa là:

  (60:5)×6=72(tuổi)

  Tuổi bà hiện nay là:

  72-6=66(tuổi)

  Tuổi cháu 6 năm nữa là:

  60:5=12(tuổi)

  Tuổi cháu hiện nay là:

  12-6=6(tuổi)

  Đáp số:bà 66 tuổi

              cháu 12 tuổi

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )