Help ,yhgdfghhjjjhgfffgghiijgffchhh

Question

Help ,yhgdfghhjjjhgfffgghiijgffchhh
help-yhgdfghhjjjhgfffgghiijgffchhh

in progress 0
Jezebel 1 year 2020-10-13T16:19:14+00:00 1 Answers 75 views 0

Answers ( )

    0
    2020-10-13T16:20:29+00:00

    Bạn xem hình

    help-yhgdfghhjjjhgfffgghiijgffchhh

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )