help me plss ngày 27,28 tháng 2 ở hà nội dien ra su kien j và nó có vai trò quan trọng như thế nào,em hãy nêu suy nghĩ về trách nhiệm trong việc bảo

Question

help me plss
ngày 27,28 tháng 2 ở hà nội dien ra su kien j và nó có vai trò quan trọng như thế nào,em hãy nêu suy nghĩ về trách nhiệm trong việc bảo vệ,phát triển đất nước có thể `tham gia vào bản đồng ca’.trình bày bằng một đoạn văn khoảng 10 đến 12 câu trong đoạn văn có sử dụng 2 phép liên kết

in progress 0
MichaelMet 3 years 2021-08-29T05:21:52+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-29T05:23:16+00:00

    có vai trò quan trọng như thế nào,em hãy nêu suy nghĩ về trách nhiệm trong việc bảo vệ,phát triển đất nước có thể `tham gia vào bản đồng ca’.trình bày bằng một đoạn văn khoddddảng 10 đến 12 câu trong đoạn văn có sử dụng 2 phép

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )