Help i cant figure this equation out 9x-7i 3(3x-7u)

Question

Help i cant figure this equation out 9x-7i 3(3x-7u)

in progress 0
Thiên Thanh 3 years 2021-08-18T13:33:50+00:00 1 Answers 14 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-18T13:35:31+00:00

    Answer:

    49i^3u−21i^3x+9x

    Step-by-step explanation:

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )