Hãy tính M = 2^2010 – (2^2009 + 2^2008 + …. + 2^1 + 2^0).

Question

Hãy tính M = 2^2010 – (2^2009 + 2^2008 + …. + 2^1 + 2^0).

in progress 0
Dulcie 1 year 2020-10-14T05:12:38+00:00 2 Answers 89 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-14T05:14:02+00:00

  `Answer :`

  `M = 2^2010 – (2^2009 + 2^2008 + …. + 2^1 + 2^0)`

  Ta có : Đặt `A = (2^2009 + 2^2008 + …. + 2^1 + 2^0)`

  `=> A = 2^2009 + 2^2008 + …. + 2^1 + 2^0`

  `= 2^0+ 2^1 + …. + 2^2008 + 2^2009`

  Nhân `2` với `A` : 

  `=> 2A = 2 +2^2 +….+2^2009 + 2^2010`

  `2A -A = ( 2 +2^2 +….+2^2009 + 2^2010) – (2^0+ 2^1 + …. + 2^2008 + 2^2009)`

  `=> A = 1 – 2^2010`

  `=> M = 2^2010 – 1-2^2010`

  `=> M = -1 `

  0
  2020-10-14T05:14:27+00:00

  Đặt `N=2^2009 + 2^2008 + …. + 2^1 + 2^0`

  `N=2^0+2^1+…+2^2008+2^2009`

  `2N=2+2^2+…+2^2009+2^2010`

  `2N-N=2^2010-1`

  `N=2^2010-1`

  `M=2^2010-N`

  `M=2^2010-2^2010-1`

  `M=-1`

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )