Hãy tìm những từ ghép(TH,PL) Từ láy cho những từ sau : nhẹ, ngọt ,thơm, vui , buồn.( cứ như thế cho đến hết từ … ) Từ I TGTH l TGPL

Question

Hãy tìm những từ ghép(TH,PL) Từ láy cho những từ sau :
nhẹ, ngọt ,thơm, vui , buồn.( cứ như thế cho đến hết từ … )
Từ I TGTH l TGPL l TL l
1 :nhẹ I I I I
I I I I
I I I I
I I I I

in progress 0
Thiên Ân 3 years 2021-08-27T07:24:44+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-27T07:25:59+00:00

  từ ghép của từ nhẹ là:nhẹ tênh

  từ láy của từ nhẹ là:nhẹ nhàng

  `từ láy của từ thơm là:thơm tho

  từ ghép của từ thơm là:thơm phức

  từ ghép của từ buồn là:buồn chán

  từ láy của từ buồn là:buồn bã

  0
  2021-08-27T07:26:29+00:00

  từ ghép của từ nhẹ là:nhẹ bẫng

  từ láy của từ nhẹ là:nhẹ nhàng

  `từ láy của từ thơm là:thơm tho

  từ ghép của từ thơm là:thơm ngát

  từ ghép của từ buồn là:buồn chán

  từ láy của từ buồn là:buồn bã

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )