Hãy tìm những dẫn chứng 5 tấm gương của lòng yêu nước. Vì sao?

Question

Hãy tìm những dẫn chứng 5 tấm gương của lòng yêu nước. Vì sao?

in progress 0
Lệ Thu 3 years 2021-06-14T07:52:17+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-14T07:53:45+00:00

  1. Bác Hồ – ra đi tìm đường cứu nước .

  2 .Phan Đình Giót .

  3 Trịnh Tế Xương.

  4. Võ Thị sáu.

  5 .Võ Nguyên giáp

  0
  2021-06-14T07:53:53+00:00

  `1.` Chủ tịch Hồ Chí Minh.

  `-` Người đã đem cả cuộc đời của mình để giải phóng dân tộc, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, không còn điều gì có thể ngợi ca ngoài hai chữ ” vĩ đại “

  `2.` Phan Đình Giót.

  `-` Người anh hùng trong thời kì cách mạng, đã lấy thân mình lấp lỗ Châu Mai năm `1954` để bịt ngòi súng máy đang chĩa vào quân ta nhằm cho các đồng đội có thời gian băng lên và chiến đấu. Một tinh thần xả thân vì mệnh nước, chấp nhận hy sinh vì nên độc lập dân tộc.

  `3.` Tô Vĩnh Diện

  `-` Người nổi tiếng với công lao lấy thân mình chắn cho quả pháo xạ `37mm` không bị lăn xuống vực khi đang tấn công vào thực dân Pháp. Nhờ có anh mà cả đoàn đã ghìm được lại và tiếp tục chiến đấu góp phần thúc đẩy tinh thần kháng chiến lại cho anh em.

  `4.` Võ Thị Sáu

  `-` Khi cô bị bắt tới nhà tù của Pháp, bằng những hình thức tra tấn dã man, nhưng cô vẫn chung thành một lòng đi theo Đảng, vì Hồ Chí Minh muôn năm, không khai ra điều gì về quá trình hoạt động ngầm của Đảng, và cô đã bị xử tử bắn khi mới `19` tuổi, một biểu tượng cho ” Nữ anh hùng ” trong thời kì kháng chiến.

  `5.`  Bế Văn Đàn

  `-` Khi không còn giá đỡ súng cho đồng đội bắn súng máy, anh đã hy sinh đôi vai gầy gò của mình để làm giá, không ngại đau đớn, tình yêu nước đang dâng trào, khát vọng độc lập cháy bỏng, anh đã trở thành `1` biểu tượng thiêng liêng cho lòng yêu nước nồng nàn của dân tộc.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )